Forsnäsgruppen
 

Välkommen till VILLA FORSNÄS

Vi ligger i ett naturskönt område i Stora Skedvi i Dalarna. Där erbjuder vi elva enkelrum av hög kvalitét. Vi tar emot ungdomar och vuxna oavsett kön som av en eller annan anledning kommit till en punkt där de behöver stöd för att komma vidare med sitt liv på ett för dem meningsfullt sätt.

 

 
taduuda-101936.jpg
jason-bass-656.jpg

vad vi erbjuder

 

I vårt boende ingår tre mål mat om dagen och tillgänglig personal som stöd för att sköta det dagliga livet. Vi bidrar med stöd och motivering vid myndighetskontakter som t.ex. arbetsförmedling, socialförvaltning och frivårdmyndighet samt som bollplank för mer personliga frågor.

 
emma-simpson-153970.jpg
 

metod

Vi träffas för en första intervju, känns det meningsfullt utifrån den tilltänkte boendens mål kan vi gå vidare och  besluta om vilken typ av stöd den boende behöver. Vi visar upp rummet och denne får  en rundvandring samt förslag på insatser. Därefter görs den första genomförandeplanen upp utifrån de mål som vi gemensamt kommit fram till. 

 
paul-jarvis-14.jpg

vår modell

Vår modell bygger på att man vill leva ett drogfritt liv och att man i en harmonisk omgivning ska finna sig själv och vad man vill med sitt liv, samtidigt som man tränar på att fungera i det dagliga livet. Med våra tjänster kan vi skräddarsy personliga genomförandeplaner som hjälper den boende att uppnå sina mål efter sina förutsättningar och bli produktiva, självförsörjande medlemmar i samhället.

taylor-leopold-278.jpg

externa tjänster

I våra externa tjänster ingår t.ex. möjligheten att lyssna på föreläsningar med inriktning på drogfrihet, självkännedom, att hantera sitt liv etc. Den boende får även möjlighet att genomföra psykologiska utredningar och individuella stödsamtal med inrikting på exempelvis sorg/förlust, KBT, MI, 12-stegssamtal. Vi kan även introducera dem för självhjälpsgrupper såsom AA, NA etc.


Namnlöst-22.jpg