Forsnäsgruppens värdeord är medmänsklighet. Med medmänsklighet menar vi att våra sociala mål alltid ska vara i fokus.

 
 
Stefan_Newstam.jpg
Ulla_Hellkvist.jpg
 
 

Vårt mål är att alla boende och medarbetare ska känna delaktighet.