I vårt drogfria boende erbjuder vi elva enkelrum av hög kvalitét. Vi tar emot ungdomar och vuxna oavsett kön som av en eller annan anledning kommit till en punkt där de behöver stöd för att komma vidare med sitt liv.

 
9853327.jpeg
 
9853320.jpeg
 

I boendet ingår tre mål mat om dagen och tillgänglig personal som stöd för att sköta det dagliga livet. Vi bidrar med stöd och motivering vid myndighetskontakter som t.ex. arbetsförmedling, socialförvaltning och frivårdmyndighet samt som bollplank för mer personliga frågor.

 

– Modell –

Vår modell bygger på att man vill leva ett drogfritt liv och att man i en harmonisk omgivning ska finna sig själv och vad man vill med sitt liv, samtidigt som man tränar på att fungera i det dagliga livet. Med våra tjänster kan vi skräddarsy personliga genomförandeplaner som hjälper den boende att uppnå sina mål efter sina förutsättningar och bli produktiva, självförsörjande medlemmar i samhället.


– Metod –

 
 
9853329.jpeg

Vi träffas för en första intervju, känns det meningsfullt utifrån den tilltänkte boendens mål kan vi gå vidare och besluta om vilken typ av stöd den boende behöver. Därefter görs den första genomförandeplanen upp utifrån de mål som vi gemensamt kommit fram till.

 
9853325.jpeg